K-NOTE

ポイ活とかスマホアプリ開発とか気の向くままに

当ブログの内容等の正確性は保証しません。ご利用は自己責任で!

カラーネーム一覧

HTML・CSSで指定できるカラーネームと、それに対応する16進カラーコードの一覧です。
ブラウザによっては対応してしないものもあるのでご注意ください。

 white
#FFFFFF
 whitesmoke
#F5F5F5
 ghostwhite
#F8F8FF
 aliceblue
#F0F8FF
 lavender
#E6E6FA
 azure
#F0FFFF
 lightcyan
#E0FFFF
 mintcream
#F5FFFA
 honeydew
#F0FFF0
 ivory
#FFFFF0
 beige
#F5F5DC
 lightyellow
#FFFFE0
 lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
 lemonchiffon
#FFFACD
 floralwhite
#FFFAF0
 oldlace
#FDF5E6
 cornsilk
#FFF8DC
 papayawhite
#FFEFD5
 blanchedalmond
#FFEBCD
 bisque
#FFE4C4
 snow
#FFFAFA
 linen
#FAF0E6
 antiquewhite
#FAEBD7
 seashell
#FFF5EE
 lavenderblush
#FFF0F5
 mistyrose
#FFE4E1
 gainsboro
#DCDCDC
 lightgray
#D3D3D3
 lightsteelblue
#B0C4DE
 lightblue
#ADD8E6
 lightskyblue
#87CEFA
 powderblue
#B0E0E6
 paleturquoise
#AFEEEE
 skyblue
#87CEEB
 mediumaquamarine
#66CDAA
 aquamarine
#7FFFD4
 palegreen
#98FB98
 lightgreen
#90EE90
 khaki
#F0E68C
 palegoldenrod
#EEE8AA
 moccasin
#FFE4B5
 navajowhite
#FFDEAD
 peachpuff
#FFDAB9
 wheat
#F5DEB3
 pink
#FFC0CB
 lightpink
#FFB6C1
 thistle
#D8BFD8
 plum
#DDA0DD
 silver
#C0C0C0
 darkgray
#A9A9A9
 lightslategray
#778899
 slategray
#708090
 slateblue
#6A5ACD
 steelblue
#4682B4
 mediumslateblue
#7B68EE
 royalblue
#4169E1
 blue
#0000FF
 dodgerblue
#1E90FF
 cornflowerblue
#6495ED
 deepskyblue
#00BFFF
 cyan
#00FFFF
 aqua
#00FFFF
 turquoise
#40E0D0
 mediumturquoise
#48D1CC
 darkturquoise
#00CED1
 lightseagreen
#20B2AA
 mediumspringgreen
#00FA9A
 springgreen
#00FF7F
 lime
#00FF00
 limegreen
#32CD32
 yellowgreen
#9ACD32
 lawngreen
#7CFC00
 chartreuse
#7FFF00
 greenyellow
#ADFF2F
 yellow
#FFFF00
 gold
#FFD700
 orange
#FFA500
 darkorange
#FF8C00
 goldenrod
#DAA520
 burlywood
#DEB887
 tan
#D2B48C
 sandybrown
#F4A460
 darksalmon
#E9967A
 lightcoral
#F08080
 salmon
#FA8072
 lightsalmon
#FFA07A
 coral
#FF7F50
 tomato
#FF6347
 orangered
#FF4500
 red
#FF0000
 deeppink
#FF1493
 hotpink
#FF69B4
 palevioletred
#DB7093
 violet
#EE82EE
 orchid
#DA70D6
 magenta
#FF00FF
 fuchsia
#FF00FF
 mediumorchid
#BA55D3
 darkorchid
#9932CC
 darkviolet
#9400D3
 blueviolet
#8A2BE2
 mediumpurple
#9370DB
 gray
#808080
 mediumblue
#0000CD
 darkcyan
#008B8B
 cadetblue
#5F9EA0
 darkseagreen
#8FBC8F
 mediumseagreen
#3CB371
 teal
#008080
 forestgreen
#228B22
 seagreen
#2E8B57
 darkkhaki
#BDB76B
 peru
#CD853F
 crimson
#DC143C
 indianred
#CD5C5C
 rosybrown
#BC8F8F
 mediumvioletred
#C71585
 dimgray
#696969
 black
#000000
 midnightblue
#191970
 darkslateblue
#483D8B
 darkblue
#00008B
 navy
#000080
 darkslategray
#2F4F4F
 green
#008000
 darkgreen
#006400
 darkolivegreen
#556B2F
 olivedrab
#6B8E23
 olive
#808000
 darkgoldenrod
#B8860B
 chocolate
#D2691E
 sienna
#A0522D
 saddlebrown
#8B4513
 firebrick
#B22222
 brown
#A52A2A
 maroon
#800000
 darkred
#8B0000
 darkmagenta
#8B008B
 purple
#800080
 indigo
#4B0082